مخزن ذوب چربی

  • مخزن ذوب چربی

    مخزن ذوب چربی

    مخزن مخلوط کن ذوب و تمپر شکلات ما از 75 کیلوگرم تا 6000 کیلوگرم.و ما همچنین می توانیم به طور ویژه با توجه به نیازهای خاص شما بسازیم. می توان از آن برای ذوب، ذخیره سازی و حفظ حرارت برای شکلات، آکسونژ و مواد پوشش مشابه استفاده کرد.