Резервоар за топење масти

  • Резервоар за топење масти

    Резервоар за топење масти

    Нашиот резервоар за мешалка за топење и калење чоколадо од 75 кг до 6000 кг.а исто така можеме специјално да го направиме според вашите посебни потреби. Може да се користи за топење, складирање и одржување на топлина за чоколадо, аксун и слични материјали за обложување