Bể tan mỡ

  • Bể tan mỡ

    Bể tan mỡ

    Bể trộn sô cô la tan chảy và ủ của chúng tôi từ 75kg đến 6000kg.và chúng tôi cũng có thể được sản xuất đặc biệt theo nhu cầu đặc biệt của bạn. Nó có thể được sử dụng để nấu chảy, bảo quản và duy trì nhiệt cho sô cô la, axunge và các vật liệu phủ tương tự