Fettsmeltetank

  • Fettsmeltetank

    Fettsmeltetank

    Vår sjokoladesmelte- og tempereringstank fra 75 kg til 6000 kg.og vi kan også spesiallaget i henhold til dine spesielle behov. Den kan brukes til smelting, lagring og varmevedlikehold for sjokolade, axunge og lignende beleggmaterialer